Аудит виборчої кампанії/проекту

Сторонній і об’єктивний погляд фахівців на Ваші виборчі плани або поточну політичну діяльність – це можливість провести незаангажований аналіз їхньої ефективності  та знайти незадіяні резерви.

УІС проводить незалежну оцінку виборчої кампанії в цілому та її окремих елементів за такими напрямками:

  • Аудит проектів

Передбачає перевірку узгодженості між цілями окремих проектів та кампанії загалом, дозволяє на підставі чітких критеріїв зробити висновок про ефективність або неефективність проекту.

  • Аудит кошторисів

Чи справді елемент або вся кампанія коштує стільки, скільки на них заплановано? Чи достатньо цих ресурсів? Від чого можна відмовитися, а що потребує більшої уваги та ресурсної підтримки? Чи є резерви на випадок непередбачуваних ситуацій та на який термін їх вистачить? На всі ці питання відповідь дає аудит кошторисів від УІС.

  • Аудит системи організаційної комунікації та персоналу

Дозволяє визначити якість організації та управління персоналу кампанії, відповідність кваліфікації фахівців їхнім функціональним обов’язкам, стійкість та результативність проектних команд, ефективність системи прийняття рішень в межах кампанії.

  • Аудит інформаційної кампанії

Передбачає оцінку тематичної, організаційної та ресурсної складової інформаційної кампанії. Дозволяє визначити об’єктивний результат та потенціал впливу через інформаційні засоби, що використовуються.

  • Аудит виконаних робіт

Дає оцінку відповідності отриманих результатів і цілей, які планувалося досягнути. Дозволяє провести аналіз ефективності витрат, залучення спільних організаційних можливостей кампанії та виокремити успішний та проблемний досвід, який необхідно врахувати при подальшій реалізації кампанії.