Експертна оцінка, дослідження та аналіз

Ефективні рішення приймаються на підставі вчасної, достовірної та вичерпної інформації. Це рівною мірою стосується і таких масштабних питань як розробка стратегії виборчої компанії, так і менших за значимістю рішень як, наприклад, аналіз ефективності реалізованого масового заходу.

Ми раді запропонувати Вам наші послуги у сфері експертної оцінки, дослідження та аналізу, що є спеціально адаптованими під потреби виборчої діяльності:

  • Аналіз виборчого округу (паспортизація)
  • Дослідження громадської думки та місцевої проблематики
  • Репутаційний аналіз кандидата
  • Аналіз конкурентного середовища

Аналіз виборчого округу (паспортизація)

Аналіз виборчого округу є основою у плануванні виборчої кампанії як для місцевих, так і для кандидатів, для яких обраний округ не є «рідним».

Отриманий в результаті аналізу Паспорт регіону дозволяє провести якісне планування стратегії кампанії та чітко прорахувати вартість, тривалість та спосіб реалізації її складових. Також паспорт регіону слугує опорним джерелом інформації для прийняття поточних рішень впродовж всього періоду реалізації виборчої кампанії.

Для наших клієнтів ми, зазвичай, спочатку здійснюємо попередній аналіз виборчого округу, який уточнюється та деталізується на другому етапі паспортизації, паралельно із розробкою стратегії та плану виборчої кампанії.

Результати аналізу виборчого округу надаються у вигляді звіту в друкованому та/або електронному вигляді. Також передбачений формат звіту у вигляді інтерактивної мультимедійної системи.

Дослідження громадської думки та місцевої проблематики

Розуміння суспільних настроїв та питань, що хвилюють виборців – це хороший фундамент для підготовки виборчої кампанії та поточного її супроводу.

Дослідження громадської думки з УІС – це можливість з математичною точністю відстежувати динаміку Вашої підтримки, а також досягнення та провали Ваших конкурентів.

Ми надаємо повний спектр кабінетних та польових досліджень із використанням методів телефонного інтерв’ю, face-to-face інтерв’ю, CAWI, методу фокус-груп, експертних опитувань та інших. Також варто зазначити, що нами розроблені унікальні методики, що дозволяють оперативно та з прогнозованою результативністю провести оцінку електорального середовища та знайти важелі управління ним.

Кожен з етапів нашої роботи (розробка програми, етапи збору та перевірки інформації, інтерпретації даних, генерування практичних пропозицій) передбачає суворе дотримання дослідницької методології та гарантує отримання якісної аналітичної інформації.

Репутаційний аналіз кандидата

Як Вас насправді сприймають виборці? Які риси Вашої особистості та аспекти життєвого шляху варто висвітлювати під час виборчої кампанії, а на які слід звертати менше уваги? Як провести репутаційну корекцію неприємної ситуації, щоб вийти з неї переможцем? Чи є у Вас цілісна та цікава персональна легенда?

На ці та інші питання дають відповідь репутаційні дослідження з УІС. Наші методики передбачають поєднання аналізу соціальних та психологічних компонентів особистості кандидата, його оточення та цільової аудиторії.

Результатом репутаційного аналізу є пакет чітких рекомендацій, які дозволять зробити Вашу політичну діяльність не лише результативною, але й приємною. Запрошуємо Вас звернутися до експертів УІС щоб дізнатися більше про можливості фундаментальних, ситуаційних та моніторингових репутаційних досліджень.

Аналіз конкурентного середовища

Знати конкурента – це вже половина перемоги. Розуміння сильних та слабких сторін Ваших опонентів, союзів та конфліктів між ними, наявність даних про ефективність роботи їхніх штабних структур, інформаційних кампаній та польової роботи дозволяють Вам вести гнучку та прицільну виборчу кампанію, економити час, гроші та надійно закріпляти за собою позицію лідера.

Ми надаємо послуги із аналізу конкурентного середовища у форматі разових досліджень та поточного моніторингу. Результати цих досліджень є основою для визначення стратегії і тактики роботи з конкурентами, є вашою персональною системою раннього попередження недоброзичливих кроків опонентів.